پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو

سوالات متداول

 • 1ـ حداقل يك مدير در سال بايد چند ساعت دوره آموزشي بگذراند؟

  شصت(60) ساعت دوره آموزشي

 • 2ـ حداقل يك كارمند در سال بايد چند ساعت دوره آموزشي بگذراند؟

  چهل(40) ساعت دوره آموزشي

 • 3ـ آيا دستگاه هاي اجرايي استان مي توانند راساً دوره هاي آموزشي مديران حرفه اي را برگزار نمايند؟

  خير ـ برگزاري دوره هاي آموزشي مديران حرفه اي در طول سال به عهده مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري مي باشد.

 • 4ـ گواهينامه كدام دسته از دوره هاي آموزشي براي احتساب ارتقاي كارمندان دولت در رتبه هاي شغلي ملاك عمل است؟

  گواهينامه دوره هاي شغلي و مديريتي

 • 5- دوره ها ي آموزشي كاركنان دولت كه از نوع آموزشهاي كوتاه مدت بوده و با توجه به زمان اجرا، ماهيت و محتواي آنها به چهار دسته تقسيم مي شوند كدامند؟

  1- توجيهي بدو خدمت 2- آموزشهاي شغلي 3- آموزش هاي فرهنگي و عمومي و فناوري اطالعات 4- آموزشهاي مديران.

 • 6- انواع گواهينامه هاي آموزشي نوع دوم كدامند؟

  گواهينامه هاي مهارتي، تخصصي، تخصصي - پژوهشي سطح (1)

 • 7- دوره هاي شغلي به چند دسته تقسيم مي شوند ؟

  1- آموزشهاي ويژه كارمندان استخدام آزمايشي 2- آموزشهاي ارتقاءشغلي 3-آموزشهاي ويژه تمديد قرار دادكار معين 4- آموزشهاي كوتاه مدت خارج از كشور

 • 8- كداميك از كاركنان دولت مشمول نظام آموزشي قرار مي گيرند؟

  رسمي- پيماني – قراردادي كار معين

 • 9- اعضاء كميته اجراي آموزش و توانمند سازي دستگاهها متشكل از چه كساني است؟

  1- بالاترين مقام دستگاه (رييس) 2- مسئول آموزش دستگاه (دبير) 3- نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي(ناظر) 4- مدير امور اداري و منابع انساني دستگاه 5- يك نفر از كارشناسان آموزش دستگاه.

 • 10- حداقل نمره قبولي براي هر دوره يا پودمان آموزشي چند مي باشد؟

  60 از 100 امتياز

 • 11- براي اخذ گواهينامه هاي نوع دوم حداكثر بايد چه ميزان از كل آموزش ها ، آموزش عمومي و فرهنگي باشد؟

  يك پنجم.

 • 12- نحوه ثبت نام در بانک دانشوران مرکز آموزش مدیریت دولتی به چه صورت است؟ ابتدا قبل از ثبت نام اقدامات زیر را انجام داده:

  1- فقط از نرم افزار google chrome برورسانی نمائید. 2-clear browsing data رااجرا نموده و پاک نمائید.

 • 13- نحوه اطلاع و شرکت در سمینارها و نشست های تخصصی به چه صورت می باشد؟

  شما می توانید به آدرس https://www.smtc.ac.ir/specialtymeetings مراجعه کنید و از کلیه نشست ها به صورت حضوری و غیرحضوری مطلع شوید.

سوالتان را مطرح کنید